Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2014

avaa
avaa

Zniszczyłeś mnie nie zdając sobie sprawy jak bardzo...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaBrilliant Brilliant
avaa
Tak nagle się poznali. Tak przypadkowo. Przez przypadek poznawali się coraz bardziej i bardziej. Tak stali się dla siebie najważniejszymi ludźmi na świecie. Zupełnie przez przypadek. 
Reposted fromorchis orchis viaBrilliant Brilliant
avaa
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej. 

— Jakub Żulczyk
Reposted fromprecelka precelka viaBrilliant Brilliant
avaa
7264 fc41
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBrilliant Brilliant
avaa
Mogę z Tobą poleżeć? To nic nie znaczy, jesteśmy tylko przyjaciółmi.
— Śniadanie u Tiffany'ego
Reposted frommadeliine madeliine viaBrilliant Brilliant
avaa

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"

December 07 2014

avaa
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viatroubles troubles
avaa
7684 83e8 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viatroubles troubles

December 06 2014

avaa
Play fullscreen
Hey yo! I miss you so, ♥
But I’m used to seeing people come and go.
Reposted fromnivea nivea

December 03 2014

avaa
0465 ecc2
Reposted fromnivea nivea viascorpix scorpix

December 02 2014

avaa
avaa
0959 4c64
Reposted fromscorpix scorpix viaohshit ohshit
avaa
Reposted fromMissMurder MissMurder vialikeafreebird likeafreebird
avaa
0694 cf71
Reposted fromohshit ohshit vialikeafreebird likeafreebird
avaa

December 01 2014

avaa
1531 36ec
avaa
3671 aa0f
Reposted fromrol rol viaGdybysByl GdybysByl
avaa
avaa
Reposted fromLotte Lotte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl